Quảng cáo

PhotoScape

Tải xuống PhotoScape dành cho PC

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
3.7
Cảnh báo

Theo hệ thống chất lượng nội bộ của chúng tôi, phần mềm này có thể là độc hại hoặc chứa phần mềm không mong muốn ở dạng gói. Do đó, bạn nên dùng một trong những ứng dụng thay thế sau đây. Bằng việc nhấp vào nút Tiếp tục, bạn đồng ý tiếp tục tải xuống và tự chịu rủi ro. Softonic không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến hành động này.

Tiếp tục và tự chịu rủi ro
Tiếp tục tải xuống

Ứng dụng mới

Quảng cáo

Quảng cáo

Khám phá Apps

Quảng cáo